EYE & HAMSA

    1 of 1
Eye Bracelet
₪ 220.00 NIS
Evil Eye Necklace
₪ 280.00 NIS
Hamsa Bracelet
₪ 220.00 NIS
Coin Eye Necklace
₪ 320.00 NIS
Eye ring - 14K gold
From ₪ 1,190.00 NIS - ₪ 1,390.00 NIS
Hamsa Necklace
₪ 440.00 NIS
Gold Eye Glass - Home decoration
From ₪ 59.00 NIS - ₪ 99.00 NIS
Hamsa - 12cm
₪ 119.00 NIS
Eye pendant - 14K
From ₪ 590.00 NIS - ₪ 790.00 NIS
Eye line Necklace
₪ 690.00 NIS
NEW
Eye Necklace 14K
₪ 1,290.00 NIS
Eye bracelet 14K
₪ 990.00 NIS

English
English