צבעי עורות לצמידים / פונט לדוגמא

דוגמא לשני פונטים לחריטה אישית 

ניתן לבחירה בכל מוצר - מחובר / דפוס 

צבעי עורות לדוגמא - משתייך לצמידים עם רצועות עור